باریسول اتاق خواب

باریسول یا سقف کشسان اتاق خواب

سقف کشسان اتاق خواب از ویژه گی‌های بسیار یادی برخوردار است، این نوع متریال می‌تواند بصورت کاربردی عمل کند یعنی باعث بزرگتر شدن فضای اتاق، نور پردازی یکنواخت، نور لایت برای موع خوابید نو جایگزین شب خواب و یا در مواقعی برای بزگتر نشان دادن سقف استفاده می‌شود.

سقف کشسان لاکر براق: برای بزرگتر نشان دادن سقف

سقف کشسان ترانسلوسید: برای نور دهی زیاد فضا

سقف کشسان پرینتی: برای ایجاد فضای شاد و با تنوع.