پروژه مهندس جوادپور

پروژه 8 واحدی آقای مهندس جوادپور

این پروژه در خیابان جی – خیابان رشحه واقع شده است.

این پروژه دارای طراحی منحصر بفردی میباشد  که ابعاد و اشکال هندسی خاصی را بنمایش میگذارد.

متراژ زیر بنای هر واحد حدودا 220 متر مربع میباشد و کناف اجرا شده در هر طبقه حدودا 150 متر مربع است.

این پروژه در تابستان و پاییز 1398 بمدت 3 ماه بطول انجامید.

این پروژه دارای 3 خواب میباشد و طراحی کناف هر اتاق خواب با دیگری تفاوت ملموسی دارد و این نشانگر این است که در طراحی کناف اتاق خواب باید به ویژگی و کارایی آن اتاق توجه کرد و بسته به نوع کاربری اتاق طراحی مربوط به آن اتاق را انجام داد.