آقای عصار زادگان

این پروژه در تابستان 1399 توسط اکیپ شرکت آرین برج انجام شد.

پروژه آقای عصار زادگان توسط آقای مهندس خسروی مدیریت و آقای مهندس فلاحتی نظارت گردید.

همان طور در تصاویر مشاهده میکنید اجرای این پروژه با مصالح شرکت کناف ایران ( کی پلاس) و اجرای استاندارد شرکت کناف ایران انجام شده است.

لازم به ذکر است کلیه پروژه های صورت گرفته توسط شرکت آرین برج رادمان با مصالح شرکت کناف ایران ( +K) و با استاندارد شرکت کناف ایران اجرا میگردد.

تمامی پروژه ها در سامانه شرکت کناف ایران ثبت و پس شروع توسط ناظران کناف ایران بازدید میشود.

ناظران کناف ایران از 3 مرحله سازه کشی ، پنل زنی و بتونه کاری نظارت و بازرسی میکنند و چنانچه در حین کار اشکالی در کار ببیند از ادامه پروژه جلوگیری میکنند تا رفع عیب صورت گیرد.

رسالت کناف ایران مشتری مداری و پیشگیری از هرگونه عیب و اختلاف بین عاملین خود و کارفرمایان محترم میباشد.