پروژه آقای ماه پیشانی

این پروژه در تابستان 1398 توسط شرکت آرین برج اجرا شد.

نوع این سقف کشسان از نوع پرینتی می‌باشد و نور پردازی این کار فرما انجام گرفت که از نظر فنی دارای ایراداتی می‌باشد.

باید توجه داشته باشید سقف کشسان در صورتی دارای نمای زیبایی می‌باشد که نور پردازی پشت آن استاندارد اجرا شود و بهتر است توسط اکیپ نصب باریسول این کار صورت گیرد.