پروژه مهندس فرخی

پروژه بازسازی آقای مهندس فرخی واقع در خیابان آذر اصفهان

این پروژه واقع در طبقه سوم مجتمع فرشادی کوچه امامزاده شاهزاده ابراهیم میباشد و

بدلیل اینکه تعداد 8 خانوار در این ساختمان زندگی میکردند لذا لازم به توجهات زیادی به سرعت عمل در کار و دقت نظر بیشتر در طراحی ها بود تا بتوانیم درصد خطا را بصفر برسانیم .

تا بتوانیم رضایت حداکثری ساکنین را هم جلب کنیم .

اکیپ های ماهر جهت تخریب کاری و انتقال نخاله ها توانست ما را در این امر یاری کند .

این پروژه از پیچیدگی های مشاعاتی زیادی برخوردار بود که این امر با مدیریت صحیح شرکت آرین برج محقق شد و رضایت مشتری و همسایگان را در بر داشت.

عملیات اجرایی در این عملیات عبارتند از:

  1. تخریب دو پوش ها و انتقال نخاله ها به پایین
  2. اجرای گچکاری و تغییر مسیر برقکاری
  3. اجرای کاشی کاری حمام  ها و سرویس بعداشتی
  4. اجرای کنافکاری
  5. اجرای برقکاری
  6. رنگکاری
  7. پارکت کف سالن و خوابها از نوع الیت و زنیت
  8. کابیت
  9. صفحات کابینت و بین کابینت کواتز
  10. اجرای سقف کشسان ( باریسول)

بازسازی تخصص ماست . ( با مدیریت مستقین مهندس مجتبی محقق)