ترمیم دیوار‌های خشک

شرکت‌های بازسازی منزل در اصفهان برای دیوارهای کوتاهی که به سقف وصل نمی‌شوند از یک سازه کمکی استفاده می‌کنند. بخشی از دیوار که آزاد می‌باشد به ساختارهای جانبی وصل می‌شود. سازه‌های مهار کننده بر اساس دهانه مورد نظر انتخاب می‌شوند. یکی از کاربردهای این ساختارها در جاهایی که محدودیت اجرایی دارند مانند شرایط سقف اصلی یا تاسیسات  امکان امتداد کامل ساختار دیوار تا سقف اصلی وجود ندارد. از این دیوارهای کوتاه در مکان‌هایی که تاسیسات متراکم و انبوهی دارند مانند: بیمارستان‌ها، هتل‌ها و ساختمان‌های تجاری استفاده می‌شوند.

نکته مهمی که در دیوارک‌ها باید به آن توجه کرد:

 • عایق‌بندی صوتی
 • آتش‌بندی و هوابندی به خصوص در سرویس بهداشتی که هوای نامطبوع دارد.

دیوار‌های خشک

دیوارهای خشک در مقابل ضربه بسیار مقاوم و محکم هستند و مقاومت این دیوار‌ها نسبت به ضربه‌های متمرکز مثل مشت انسان و ضربه‌های گسترده مثل ضربه بدن انسان به سطح دیوار با استاندارد محاسبه می‌شوند که بعد‌ها ممکن است بر اثر ضربه‌های دیگری دیوار آسیب ببیند که برای ترمیم آن‌ها نیز راه حل وجود دارد.

راه حل‌های ترمیم دیوار‌های خشک

ترمیم دیوار‌های خشک روش‌های مختلفی دارد که عبارت است از:

 1. ترمیم موضعی
 2. تعویض قطعات

در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.

1. ترمیم موضعی

اگر سطح صفحات گچی آسیب دیده باشند به چند روش می‌توان آن‌ها را ترمیم کرد.

 • محلی که آسیب دیده است پنل را با اره چاقویی برش داده و لبه‌های آن را با سوهان صاف می‌کنیم تا سوراخی به شکل هندسی مانند: مربع یا مستطیل ایجاد شود.
 • در محل سوراخ از سازه c یا u زیر سازی را انجام داده و با استفاده از پیچ TN به صفحه گچی وصل می‌شوند.
 • بعد از این که زیرسازی انجام شد یک تکه پنل که اندازه سوراخ ایجاد شده باشد با پیچ TN به زیرسازی وصل می‌کنیم.
 • و در آخر درزگیری انجام می‌دهیم و سطح کار برای پوشش نهایی آماده می‌شود.
 • اگر محل‌های آسیب دیده ابعاد کمی داشته باشند از وصله مخصوصی استفاده می‌کنیم این وصله را بر روی محلی که آسیب دیده است قرار می‌دهیم و بتونه کاری انجام می‌شود.

 2. تعویض قطعات

وقتی که لایه‌های پوششی و یا زیرسازی فلزی آسیب زیادی داشته باشد قسمتی که آسیب دیده است می‌توان به راحتی تعویض کرد.

 تعویض قطعات

مبانی انتخاب ساختار

شرکت کناف یک تولید کننده است که اطلاعات عملکردی و اجرایی ساختارهای خود را در اختیار پروژه‌ها قرار می‌دهند.

عوامل موثر در انتخاب ساختارهای دیوارهای جداکننده کناف

عوامل موثر در انتخاب ساختارهای دیوارهای جداکننده کناف عبارت است از:

 1. مقاومت مکانیکی
 2. مقاومت در برابر حریق
 3. عملکرد حرارتی
 4. دیوار سلول‌تر

در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.

1. مقاومت مکانیکی

الف) ارتفاع مجاز
ب) منطقه نصب
ج:) مقاومت در برابر ضربه
د) نصب بارهای طره‌ای

الف) ارتفاع مجاز

طراح ارتفاع مورد نظر را در تعداد و ضخامت صفحات و اندازه و فاصله استادها و تعداد ردیف سازه را در نظر می‌گیرد. اگر ارتفاع بیشتری مورد نظر باشد از 2 استاد به صورت موازی همدیگر استفاده می‌کند.

ب) منطقه نصب

در ارتفاع مجاز محل قرار گرفتن دیوار تعیین می‌شود و حداکثر ارتفاع بستگی به منطقه نصب دارد مثلا مناطق نصبی که تعداد افراد در آن کم می‌باشد و مناطقی که تجمع افراد زیاد است و عمق بیش از 1 متر دارند.

ج) مقاومت در برابر ضربه

برای ایجاد مقاومت 3 راه حل وجود دارد عبارتند از:

 • افزایش تعداد لایه‌های پوششی
 • افزایش ضخامت لایه‌های پوششی
 • کاهش فاصله سازه‌ها

د) نصب بارهای طره‌ای

ساختارهای دیوار خشک کناف مقاومت مکانیکی منحصر به خود را دارند از این رو برای انتخاب این ساختارها باید به بارهای طره‌ای که برروی دیوار نصب می‌شوند باید توجه کرد. مثلا: قفسه آشپزخانه، ادوات سرویس بهداشتی، رادیاتور، جعبه آتش نشانی روکار و تابلوی برق از نوع بارهای طره‌ای هستند. برای نصب کردن برخی از این بارها، اعضای پشتیبان باید مرحله طراحی ساختار را در نظر بگیرد.

2. عملکرد صوتی

چه عواملی در میزان عبور صوت دیوار موثر است؟

 • تعداد و ضخامت صفحات
 • اندازه استادها
 • ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی
 • جزئیات اجرایی مانند جداسازی دو ردیف سازه در دیوار w115

شرکت‌های طراحی دکوراسیون در اصفهان در تعیین ساختار دیوار‌ها به کمترین عایق صوتی مجاز توجه می‌کنند. ارزش کمترین عایق صوتی مجاز دیوار با توجه به عملکرد ساختار از مبحث 18 مقررات ملی ساختمان ایران می‌توان استخراج کرد.
نکته: عملکرد صوتی لایه‌های الیافی مانند پشم‌های معدنی از ارتعاش الیاف حاصل برخورد امواج صوتی و تبدیل انرژی این امواج به انرژی مکانیکی و گرمایی می‌باشد. چون که در پلی استایرن هیچ الیافی به کار نرفته است پس عایق صوتی خوبی نیستند و فقط از عایق‌های معدنی می‌توان استفاده کرد.

2. مقاومت در برابر حریق

در دیوارهایی که کد حریق دارند از صفحات گچی نوع fr یا fm استفاده می‌شود.

چه مواردی را با کد حریق و ارتفاع مورد نظر می‌توان تعیین کرد؟

 • تعداد و ضخامت لایه‌های پوششی
 • اندازه و فواصل سازه‌ها
 • ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی

3. عملکرد حرارتی

دیوارهای جداکننده معمولا با فاصله از فضاهای قابل کنترل حرارتی قرار می‌گیرند و اگر با فاصله از فضاهای کنترل نشده یا نیمه کنترل شده قرار بگیرند باید از پشم سنگ معدنی در ساختار استفاده کرد.

چه عواملی در عایق حرارتی دیوار موثر می‌باشد؟

 • تعداد وضخامت صفحات
 • اندازه استادها
 • ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی

نکته: اگر کد حریق وجود داشته باشد از نظر رده مقاومتی لایه عایق در برابر آتش سوزی مقرراتی وجود خواهد داشت.
نکته فنی: درصورتی که میعان رخ دهد و یا آب و بخار به ساختارهای عایق بندی حرارتی وارد شود امکان دارد از طریق تهویه و یا تعبیه لایه‌های ویژه باربند و یا زهکش برای کنترل و دفع رطوبت یکسری پیش بینیهایی صورت بگیرد. پشم معدنی در برابر رطوبت آسیب نمی‌بیند و مقاوم است

4. دیوار سلول‌تر

مهم‌ترین مسائلی که در جزئیات فنی دیوار مهم هستند عبارتند از:

 1. شرایط رطوبت محیط
 2. حجم و تراکم تاسیسات مکانیکی

1. شرایط رطوبت محیط

در مکان‌هایی که رطوبت وجود دارنداز 3 روش می‌توان از پنل‌ها استفاده کرد. از دولایه صفحه MR.یاFM با ضخامت 12.5 میلی‌متر با قرار دادن استاد به فاصله 60 سانتی‌متر می‌توان استفاده کرد.
و یا می‌توان از یک لایه FMیا MR با ضخامت 18 میلی‌متر با قرار دادن استاد به فاصله 60 سانتی‌متر
یک لایه صفحه MRیاFM با ضخامت 12.5یا 15 میلی‌متر با قرار دادن استاد به فاصله 40 سانتی‌متر
در مکان‌هایی که رطوبت محیط زیاد باشد با توجه به شرایط آب ریزی مداوم می‌توان از یک لایه سیمانی (آکوا پانل) با ضخامت 12.5 میلی‌متر با قرار دادن استاد به فاصله 60 سانتی‌متری استفاده کرد.

2. حجم و تراکم تاسیسات مکانیکی

اندازه لوله‌های فاضلاب، اندازه استادها، تعداد ردیف سازه، فاصله آن‌ها را تعیین می‌کند.
ممکن است حجم تاسیسات به صورتی باشد که از دو ردیف سازه استفاده شود این 2 ردیف سازه با فاصله از هم اجرا می‌شوند و با استفاده از برش‌هایی از صفحه‌ها به همدیگر وصل می‌شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *